Υφάσματα
Οι αρχές μας για την βιώσιμη πρακτική

Σε μια αγορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση και έντονη περιβαλλοντική κρίση, στη HIT υιοθετούμε τις αρχές της πράσινης και κυκλικής οικονομίας Με σκοπό την αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός των προϊόντων μας βασίζεται σε αυτές τις αρχές εδώ και δεκαετίες.  Λαμβάνουμε υπόψη μας συνεχώς τις εξελίσσεις γύρω από το περιβαλλοντολογικό ζήτημα και  φροντίζουμε τα προϊόντα μας να είναι καινοτόμα με προοπτική την ευημερία του πλανήτη μας με τα Υφάσματα Οικολογικά.

Υφάσματα επίπλων φιλικά προς το περιβάλλον

Οι πρώτες ύλες των υφασμάτων μας προέρχονται από ελεγχόμενες και πιστοποιούμενες πηγές, αξιολογούμε συνεχώς το οικολογικό μας αποτύπωμα σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής, τα προϊόντα μας ελέγχονται με αυστηρά πρότυπα απόδοσης και αντοχής, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής. Μεγάλο μέρος των συλλογών μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα ή φυσικά υλικά μεριμνώντας με αυτό το τρόπο για το μέλλον του πλανήτη μας.

Υφάσματα
Υφάσματα
Η σύνθεση των υφασμάτων μας

Ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται, τα Υφάσματα Οικολογικά για τις ταπετσαρίες επίπλων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επιλέγουμε τα κύρια υλικά και τις πρώτες ύλες μας με αυστηρά κριτήρια ώστε να μπορούμε να υποσχεθούμε αντοχή και τα σωστά χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων μας. Η σύνθεση των υφασμάτων της HIT βασίζεται κυρίως σε φυσικά και φιλικά για τον καταναλωτή και το περιβάλλον υλικά. Το βαμβάκι, το λινό και ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας είναι τα υλικά που πρωταγωνιστούν στις συλλογές μας και χαρακτηρίζουν την ποιότητα των υφασμάτων μας