Η εταιρία HIT βάζει την υπογραφή της σε πιστοποιημένα προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από την αδιάβροχη πλαστικοποίηση και οικολογική πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα υφάσματα έχουν πιστοποίηση IMO, η οποία αφορά κυρίως υφάσματα για σκάφη ναυτιλίας έχοντας ταυτόχρονα ως κύριο πλεονέκτημα το εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
Για χρήση σε χώρους υψηλών αναγκών και προδιαγραφών διαθέτουμε συλλογές υφασμάτων με πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύνθεση, καθώς και με πιστοποίηση FR.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά υφάσματα με ειδικές προδιαγραφές που επιβραδύνουν την εξάπλωση φωτιάς σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η HIT έχει εφαρμόσει και πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 1400:1 με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Επιπλέον, η HIT έχει πιστοποίηση EPD η οποία παρουσιάζει διαφανείς, επαληθευμένες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Σημαντικό να γίνει γνωστό ότι η HIT παραμένει δεσμευμένη μέχρι το 2030 να γίνει Carbon Free & Zero waste εταιρία.